Minden év július 15-e a Bíróságok Napja, amely a bíróságokon munkaszüneti nap, illetve a július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszak ítélkezési szünet, amelynek tartama alatt a bíróságok tárgyalást nem tartanak és az Ügyfélsegítő szünetel. Az ítélkezési szünetet követő első Ügyfélsegítő megtartására a 2021. augusztus 23. napjával kezdődő héten – járásbíróságonként eltérő napokon – kerül sor. Ennek rendjéről részletes tájékoztatás olvasható a Miskolci Törvényszék honlapján.

Az ítélkezési szünetben a Miskolci Törvényszéken és az illetékességi területén működő valamennyi járásbíróságon a kezelőirodák minden munkanapon 9-10 óra között fogadják az ügyfeleket.