Az elmúlt években Magyarország déli határszakaszán jelentősen nőtt a migrációs nyomás, ezért a kormány június elején úgy döntött, hogy létrehozza a készenléti rendőrségen belül a határvadász ezredet. 

Jelentkezhet bárki, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, de az ötvenötödik évet még nem, bűntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik nyolc osztályos áltános iskolai végzettséggel.

Határvadász toborzással kapcsolatos információk:

-3 év határozott időtartamú szerződéses jogviszony, amely egy alkalommal meghosszabbítható legfeljebb 3 évvel.

-Határvadász részére rendszeresített egyenruha.

-Tisztesi rendfokozat.

-Havi illetménye akár bruttó 400 000 Ft-ot is elérheti a teljesített óráktól függően.

-Évi bruttó 200 000 Ft cafetéria.

-Vezényléses munkarend (rugalmas szolgálatszervezés négyhavi munkaidő keretben).

-Stabil, hosszútávú munkahely.

-Biztos, kiszámítható jövedelem.

-25 nap alapszabadság. Pótszabadság, amely évente 1 nappal nő.

-Ingyenes munkahelyi egészségügyi alapellátás.

-Keresőképtelenség idején az első 15 nap betegszabadság mértéke a távolléti díj 100%-a.

-Szociális támogatások, segélyek, utazási költségek.

-Azon jelentkezők, akik most a felsőoktatási intézmény valamelyikébe nem jutottak be, de a következő évben felvételt nyernek, azoknak kérelmükre a szerződésük 1 év múlva közös megegyezéssel megszüntetésre kerül, hogy tanulmányaikat meg tudják kezdeni.