A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás július 28-án megtartotta az „Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című projekt sajtó nyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvényét. A két szakaszból álló, 2012-2021. közötti időszakban megvalósult fejlesztés eredményeként B.-A.-Z. megye 78 településén vált biztosítottá az egészséges tiszta ivóvíz.

A beruházás általános célkitűzése Borsod-Abaúj-Zemplén megye 78 településén az életminőség javítása a minden szempontból megfelelő, egészséges és élvezhető minőségű ivóvíz folyamatos biztosításával. Konkrét célja, hogy az EU-s irányelvekkel harmonizáló hazai jogszabályi előírásoknak megfelelő szintre csökkenjen az érintett településeken az ivóvíz arzén, ammónia, nitrit, vas, mangán és bór tartalma és ezzel biztosítottá váljon minden fogyasztó számára az egészséges tiszta ivóvíz. A projekt eredményeként megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma 92 848 fő. A beruházásnak köszönhetően az egymástól fizikailag teljesen külön álló 12 – un. alprojekt – fejlesztési helyszínen összesen nettó 7,211 Mrd forint összegben új ivóvízkezelési technológia fejlesztések, új településeket összekötő távvezeték hálózatok, új kutak, meglévő kútfelújítások, új iszap ülepítők, tisztavíz tározó medencék, hidroglóbuszok, új nyomásfokozók, új és felújított vízmű kezelőépületek, elöregedett azbesztcement ivóvízhálózat rekonstrukciók, mechanikai ivóvízhálózat tisztítási munkálatok, új vezérlési, körzeti irányítástechnikai rendszerek megvalósítására került sor.

A fejlesztés első KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú szakaszában a 12 alprojektből 9 alprojekt kivitelezési munkálatai teljes-körűen befejeződtek. Három alprojekt befejező építési, szerelési munkálatai szakaszolásra kerültek a KEHOP szakaszba. A szakaszolt 3 alprojekt befejező munkálatai mellett a KEHOP-ban valósult meg a projektben tervezett nettó 90 millió forint elszámolható költségű árubeszerzés is – melynek eredményeként az ivóvízellátás biztonságos üzemeltetési feltételeinek elérését szolgáló 2 db nagyteljesítményű áramfejlesztő, egy vízszállító autó és egy vízveszteség-elemző/vízszivárgás-kereső mérőkocsi beszerzésére nyílt lehetőség – továbbá a szakaszolt alprojektek befejezését követően szükségessé váló újabb ivóvízhálózat tisztítási és ivóvízrekonstrukciós munkálatok.

Steiner Attila a Szerencsen tartott ünnepélyes projektátadó rendezvény után elmondta: Szerencs és 78 település társulásban pályázott az ivóvíz-infrastruktúra korszerűsítésére; a beruházás eredményeként a térségi ivóvíz teljes mértékben megfelel az európai uniós minőségi előírásoknak, a helyi lakosság tiszta ivóvízhez jut.
A 15 évig tartó munka 7,2 milliárd forintos költségvetését a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Plusz keretéből és kormányzati saját költségvetési forrásból finanszírozták. A komplex projekt során csöveket cseréltek, új kutakat építettek, és új módon kötötték össze az egyes infrastruktúrákat azért, hogy mindenhol legyen elegendő és megfelelő minőségű ivóvíz.
Steiner Attila elmondta azt is, hogy több mint 400 milliárd forint támogatási összeget már lekötöttek az operatív programokban a vízinfrastruktúra javítása érdekében, az országban ez több mint kétszáz projektet jelent, ezek háromnegyede már a megvalósítási szakaszba lépett.

Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a kormány hatmilliárd forint támogatást nyújtott a projekt megvalósításához. Olyan projekt valósult meg,a melyre büszkék lehetnek, és amely fontos a környezet és az ivóvíz védelme érdekében.