A Mádi Római Katolikus Egyházközség a vasárnapi szentmisén köszöntötte Ft. Szűcs Zoltán plébános atyát pappá szentelésének 20. évfordulóján.

A szentmisén készült képekhez a következőt írták a közösségi oldalon: „Uram, köszönjük neked egyházközségünk papját. Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál neki a nehéz hivatás elfogadására. Töltsd el Őt Jézusom ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett felelősségtudattal. Hiszen elsősorban Tőle kapjuk hétről hétre azt a tanítást, amelyről meghagytad tanítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végezetéig. Adj papunknak, Uram reményt és erőt, amikor úgy érzi csalódott bennünk, vagy netán elöljáróiban.

Ne engedd, hogy kedvét szegje a mellőzés, sikertelenség és a meg nem értés. Mindig a mi papunk maradjon: az igazságra, szeretetre, vigasztaló jó szóra vágyó egyszerű hívőké.

Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a vele való sorsközösséget: szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előtte, otthonunk az ö otthona is legyen.

Ne engedd Uram, hogy miattunk valamikor is megbánja, hogy követte hívásodat.

Add, hogy oltártestvéreivel mindig békében és szíves megértésben éljen.

Ajándékozd meg papi életét tiszta örömökkel, boldog derűs napokkal, hogy amikor élete alkonyán visszatekint szent szolgálatára, hálatelt szívvel mondjon köszönetet Neked, amiért kiválasztottad.

Ámen”