Olyan kistelepülések pályázhatnak hamarosan a Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program keretei között, ahol a lakosok száma nem éri el a 3000 főt. A pályázat tervezete már olvasható a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács honlapján.

Mint írják: „a kormány által 2020. évben elfogadott Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program fő célja a térség turisztikai vonzerejének növelése mellett a hosszútávú fenntartható fejlődés, a térség népességmegtartó erejének növelése, az életfeltételek minőségi javítása, az elvándorlás megállítása.

A Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében tervezett a Pénzügyminisztérium részéről a Kistelepülési Fejlesztési Alap elnevezésű, mintegy négymilliárd forint keretösszegű pályázat meghirdetése a Tokaj-Zemplén térségfejlesztési programban érintett települési önkormányzatok számára Wáberer György, Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítása mellett.

A Pályázati Kiíráson elsősorban önkormányzati települési infrastruktúra fejlesztésére, valamint közösségi célú, közszolgáltatási vagy kulturális funkcióval bíró létesítmények, építmények, terek felújítására, funkcióbővítésre is lehet majd pályázni. Többek között ebbe a kategóriába tartozik bölcsődék, óvodák, oktatási, egyházi vagy szociális intézmények korszerűsítése.

A támogatás mértéke 100%-os támogatásintenzitás mellett, településenként minimum 10 millió-maximum 150 millió forintban lett meghatározva.

A Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be azok a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Programban nevesített települési önkormányzatok (GFO 321), ahol a statisztikailag igazolt lakosság szám nem éri el a 3000 főt, és a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési programban nevesített egyedi projektek forrásigénye alapján meghatározott egy főre eső fejlesztési forrás mértéke nem éri el a 450 000 Ft-ot.

További részletek a tanács honlapján.