A magyar ügyészi szervezet fennállásának 150. évfordulója és az Ügyészség Napja alkalmából, a Borsod- Abaúj-Zemplén Főügyészség delegációja Dr. Miskolci László főügyész vezetésével Sárospatakon – a kiváló jogtudós és koronaügyész emléke előtt tisztelegve – koszorút helyezett el Finkey Ferenc síremlékén.

Finkey Ferenc 1870. január 30-án született Sárospatakon. Jogakadémiai tanulmányait szülővárosában kezdte, majd a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen fejezte be, ahol 1892-ben szerzett jogi doktorátust. Pályáját ügyvédjelöltként kezdte, majd 1893 októberétől a sárospataki Református Jogakadémián büntetőjogot és jogbölcseletet tanított, nagy hangsúlyt fektetve hallgatói gyakorlati szempontú oktatására. Kilenc évvel később, a Kolozsváron működő jogi egyetem büntető-eljárásjogi professzora lett, majd 1915-től az újonnan alapított pozsonyi Erzsébet Egyetemen oktatott büntetőjogot és bűnvádi eljárásjogot. Később ezen intézmény jogi karának dékánja, majd néhány hónapig az egyetem rektora is volt.

A trianoni döntést követően Finkey Ferenc a Szegedre áttelepült kolozsvári jogi egyetem büntetőjogi tanszékét vezette, majd 1923 májusában elhagyta a tanári pályát és az igazságügy szolgálatába lépett. Előbb koronaügyész-helyettesként, majd a Kúrián tanácselnökként, végül 1935 júniusától 1940-ben történt nyugdíjba vonulásáig koronaügyészként (a mai legfőbb ügyész) tevékenykedett. Finkey Ferenc 1938 augusztusában személyesen képviselte a vádhatóságot Szálasi Ferenc perében.

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának megválasztott és a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével is kitüntetett Finkey Ferenc a büntetőjog mindhárom területének (anyagi jog, eljárás jog és büntetés-végrehajtási jog) kiemelkedő jelentőségű szaktekintélyeként a mai napig az egyik legtöbbet idézett szerző. Nevéhez több mint 360 tudományos alapossággal megalkotott kiváló szakkönyv, egyetemi tankönyv és tanulmány fűződik.

Finkey Ferenc életútjával, kiemelkedő jelentőségű munkásságával követendő példát állított az őt követő jogász generációk elé, a magyar ügyészi szervezet büszkén emlékezik az egykori kiváló koronaügyészre és jogtudósra.