A Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja tájékoztatja a lakosságot, hogy a „Szikszó és térsége víziközmű-hálózatának komplex fejlesztése projekt” kapcsán a város ivóvíz-ellátásbiztonságának fokozása érdekében a városi törzshálózat és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek rekonstrukciós fejlesztése az elmúlt napokban megkezdődött.

A törzshálózaton végzendő munka megkezdése előtt a vízellátás biztosításához minden ingatlan vonatkozásában ideiglenes vezetékes ivóvízellátás kiépítésére kerül sor. Mivel az ideiglenes vezetékre történő átállás előtt az udvaron belül levő vízaknánál a tulajdonos jelenlétében kerül sor a rákötésre, ezért ennek időpontjáról a lakosság szórólapon azt megelőzően értesítést kap az önkormányzattól.

A vezetékek kiépítésénél a kivitelező a legkisebb felfordulásra, a nagyon zavaró tényezők elkerülésére törekszik. Azonban – ha más mód nincs – szükség esetén a bejáró előtt telepíti az ideiglenes vezetéket úgy, hogy azon az áthajtást lehetővé teszi. Amennyiben a felszínen található cső fedetlenül található, úgy a lakos kérésére a kivitelező felszíni védelemmel ellátja azt (homok, deszka). A csövek rövid idejű áthajtással – személygépjárművel és teherautóval – is terhelhetőek.

A törzshálózaton végzett munka megkezdése előtt az adott területen érintett lakosság egy héttel korábban ismételten tájékoztatást kap a kezdődő munkálatokról.

A kivitelező további tájékoztatása szerint:

a rekonstrukció ideje alatt az ivóvízellátás folyamatos,

a napi munkavégzés befejezése után balesetveszélyes munkagödör nem marad nyitva,

a rekonstrukciós munka befejezésének határideje: 2024.03.18.

A rekonstrukcióval érintett utcák – színessel jelölve – a mellékelt térképen tekinthetők meg.

Kérdés esetén a műszaki csoport munkatársai e-mailen (muszak@szikszo.hu) és telefonon (46/596-451) is rendelkezésre állnak.

forras: szikszo.hu