Főszabály szerint 2021. június 13-ától hatályosak az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény rendelkezései. A jogszabály többek között bővíti az elektronikus ügyintézés lehetőségeit és új hatásköröket állapít meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) számára is.

A közelmúltban az energiaszektorban végbement változások miatt elfogadott törvény több energetikai és közszolgáltatási tárgyú jogszabály módosítását is tartalmazza. Bővül az elektronikus ügyintézés lehetősége, mely csökkenti az eljárások időtartamát és rugalmasabbá teszi a fogyasztói igények kiszolgálását a villamosenergia- és a földgázszolgáltatás területén.

Újdonság, hogy a földgáz- és villamosenergia-ágazatokban ezentúl a felhasználói státusszal még nem rendelkező igénybejelentő is élhet majd az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével. Ez az új rendelkezés egyértelműen megkönnyíti és meggyorsítja a szerződéskötési folyamatot. Jelentős újítás, hogy a módosítás a felhasználók számára lehetővé teszi nyilatkozataik elektronikus úton való teljesítését az engedélyesek által biztosított informatikai felületeken.

A rendelkezések változtatásokat tartalmaznak a MEKH-törvény vonatkozásában is. A módosítás kibővíti azon esetköröket, amelyek bekövetkezésekor a MEKH figyelmeztető szankció helyett már az első jogsértés elkövetésekor bírság kiszabására jogosult. Ilyen eset az, ha az engedélyes által elkövetett jogszabálysértés vagy annak következményeinek helyreállítására nincs lehetőség, illetve, ha engedélyköteles tevékenység engedély nélküli ellátására kerül sor.

Érdemi változás, hogy a kereskedő és felhasználó között a felhasználó ráutaló magatartásával is létrejöhet jogviszony. A szerződések írásba foglalásának kötelezettsége továbbra is megmarad, azonban amennyiben az írásba foglalás elmaradt, az ezért felelős fél vagy a szolgáltatást akár kifejezett módon, akár ráutaló magatartással igénybe vevő felhasználó nem hivatkozhat az írásbeliség hiányára. A rendelkezés egyrészt az ellátásbiztonságot erősíti, másrészt a szerződések írásba foglalásának elmaradásából eredő jogviták megelőzésére szolgál.

A MEKH fogyasztóvédelmi tevékenységét érintő fontos változás, hogy – a villamosenergia- és földgázágazathoz hasonlóan – a felhasználók már a víziközmű-ágazatban is csak akkor kezdeményezhetnek panaszeljárást a MEKH előtt, ha vitás ügyük rendezése érdekében azt megelőzően a szolgáltatóhoz fordultak és ezt igazolni is tudják. A módosítás a felhasználói panaszügyek gyorsabb, hatékonyabb rendezését is szolgálja.

A jogszabály rendelkezései főszabály szerint 2021. június 13-ától hatályosak, bizonyos részletszabályok pedig lépcsőzetes határidőkkel lépnek hatályba.