Egy borsodi hölgy részesült a magas rangú elismerésben, aki a Gvadányi József Általános Iskolában teljesít szolgálatot Rudabányán.

Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány „Az Év Iskolaőre” kitüntetést adományozott Kulcsár Tamásnénak. A díjat dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át az államalapítás ünnepe, 2021. augusztus 20-a alkalmából.

Kulcsár Tamásné a 2020/2021-es tanévben nyújtott példás szakmai tevékenysége elismeréseként részesült a magas rangú kitüntetésben.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén, a Gvadányi József Általános Iskolában teljesít szolgálatot Rudabányán. Az intézménybe járó gyerekek sorsát szívén viseli, a tanulók szeretik, könnyen bizalmukba fogadták, gyakran lepik meg saját készítésű rajzaikkal is. Iskolaőrünk a tanév folyamán többször különféle egészségügyi segítségnyújtásban is közreműködött, ahol mindig szakszerűen és higgadtan viselkedett.  Munkája során többször hasznos jelzéssel élt már a helyi családsegítő szervezet felé, illetve az iskolai pszichológussal is szorosan együttműködik. Személyével egy kiegyensúlyozott, következetes és munkáját lelkiismeretesen végző szakemberrel bővült az iskola.