A Szerencsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.3.5-19-2020-00050 azonosítószámú, „CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM ENCSI ÉS SZIKSZÓI JÁRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI DIÁKJAI SZÁMÁRA” című projekt 2021.04.01.-2021.09.30. között valósult meg 70.400.000 Ft értékben.

A projekt megvalósítása bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása volt, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat, melyek elősegítik az oktatási rendszer továbbfejlesztését, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozását, a tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztését, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítését.

A tankerület által 18 köznevelési intézményben valósultak meg a sport és nemzeti témájú napközis és bentlakásos tematikus alkalmak 2021. év 25. és 26. hetében valósultak meg. A tanulók összlétszáma 1.030 fő, akik az pályázatba bevont iskolák 1-8. évfolyamos tanulói közül vettek részt a programokon.

A projekt megvalósításának időszaka: 2021.04.01.-2021.09.30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-19-2020-00050

A projekt címe: CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM ENCSI ÉS SZIKSZÓI JÁRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI DIÁKJAI SZÁMÁRA