Napokon belül megkezdődik a tanítás, a távoli városokban tanuló diákok közül sokan választják kollégium helyett az albérletet. Az alábbi, lakcímbejelentéshez kapcsolódó „kisokos” nem csak részükre készült.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás rendeltetése, hogy a polgárok mindenkori elérhetőségét pontosan nyilvántartsa, ezáltal biztosítva, hogy mind az állam, mind a jogi és természetes személyek számára megtalálhatóak legyenek. A változások vezetése „bejelentkezésen” alapul: a tényleges lakcím (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely) bejelentése kötelező.

A nyilvántartásba vételi eljárásban problémát szokott jelenteni a bérelt ingatlanokba történő bejelentkezés. A kormányhivatalok tapasztalatai alapján sem az ingatlantulajdonosok, sem a bérlők nincsenek mindig tisztában azzal, milyen feltételekkel tudják a lakcímbejelentéshez kapcsolódó kötelezettségeiket teljesíteni. A bérbeadók sokszor a bérleti szerződés megkötése után is „fenntartják” maguknak a szállásadói hozzájárulás megadásának jogát, és számos esetben nem járulnak hozzá a bérlők lakcímbejelentéséhez. A bérlők pedig arra hivatkozva mulasztják el a kötelezettségüket, hogy „a tulajdonos nem enged bejelentkezni”. Azonban a lakcímbejelentést szabályozó jogszabály egyértelműen fogalmaz: a bérlő az általa bérelt lakásra nézve a lakcímbejelentési eljárásban „szállásadónak” minősül.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bérlő (vagy a lakás használatára feljogosított személy) részéről a bejelentkezéshez – a lakcímbejelentő lapon és személyes okmányain kívül – csupán a lakáshasználatot igazoló okirat bemutatása szükséges. Vagyis a bérbeadó külön hozzájáruló nyilatkozata nélkül is eleget tud tenni a bejelentkezésre vonatkozó törvényi kötelezettségének.

Az ingatlantulajdonosok a lakás kiadásával együtt ugyanis annak használatáról, egyben a lakcímbejelentési eljárásban biztosított jogukról is „lemondanak”. Fontos ugyanakkor, hogy a lakcím bejelentése önmagában nem keletkeztet az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot, a lakcímnyilvántartásban szereplő, esetlegesen már téves adatok javítása (bérlő elköltözése, szerződés megszűnése, stb. esetén) bármikor kezdeményezhető.

Lakcímbejelentésre az ország bármelyik kormányablakában lehetőség van, amelyek elérhetőségei és nyitvatartási rendje a kormányablak.hu oldalon található. A gyorsabb ügyintézés érdekében pedig javasoljuk a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás használatát.